رهبران سیاسی ۵۰ کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ

تدابیر شدید امنیتی پیرامون محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنان یوآخیم گاوک، رئیس جمهور آلمان، گشایش یافت. نبرد قدرت در اوکراین، جنگ داخلی سوریه، برنامه‌هسته‌ای ایران و صلح خاورمیانه از مهم‌ترین موضوع‌‌‌های مورد بحث این کنفرانس است. به خواندن ادامه دهید