مراقب سناریو هاشمی و دیگر سناریوها باشیم

محمد زمانی

mmz به اعتقاد من اگر امروز همه ی جهان مدنی و در راس ان امریکا و اسرائیل در خطر جنگ و تیررس مستقیم تروریسم جهانی به حمایت ایران هستند.نتیجه اشتباهات و سوداگری غرب در پرورش هیولایی به نام جمهوری اسلامی بوده است.به جای تقویت دموکراسی و حمایت از مبارزات مدنی مردم هنوز هم اشتباهات گذشته ،را تکرار مینمایند و چون همین هیولای دست پروده برای خودشان مسبب خطر شده بدنبال یک جنگ دیگری با منافع جدید هستند.بدون اینکه بخواهند مبارزات مردم ایران ،را ببینندو فروپاشی این حکومت را به مردم واگذار نمایند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

عواقب کار کردن نجار بجای بقال!

محمد زمانی

mmzدلایل زیاد است اما به صحبت ویلی برانت اکتفا می کنم که می گوید ، جائیکه شهامت مدنی وجود نداشته باشد، ازادی نمی تواند به پیشرفتی نائل شود.و جائیکه به موقع از ازادی ،دفاع نشود تنها به بهای فداکاریهای بزرگ و سهمگین می توان ان را بدست اورد. بزرگترین مشکل درجازدن و بنیانگرائی جامعه ما امیختن دین در چارچوب حکومت داری است.بطور خاص و در کلیه سایر مذاهب بطور عام سه نوع برداشت و دید مذهبی وجود دارد.عامیانه ارتجاعی، کنجکاوانه و حقیقت جوئی و در اخر اعتقادات عالمانه.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

آیا مدیریت مالزی می تواند الگوی خوبی برای ایران باشد؟

محمد زمانی

mmzامروز همه ما با حکومتی توتالیتر و پوپولیست در ایران روبرو هستیم که ادعای مدیریت جهانی را دارد در صورتی که در همه عرصه ها به ورشکستگی کامل رسیده و به فروپاشی نزدیک میشود.به جرات می توان اقرار کرد که ایران امروز در عرصه های مختلف با بحران روبروست و تنها دستاوردش عقب ماندگی کامل است.و در ان سو اپوزیسیونی دارد که بدون الگو برداری حتی از چنین کشور هایی مثل مالزی مشغول بیانیه دادن بر علیه هم می باشند.بجای اینکه یک مانفیست مشخص برای نجات ایران ارائه دهند فرصت ها را از دست می دهند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

استقبال از دموکراسی نو

محمد زمانی

mmzاشاره:با توجه به انتشار مقاله دموکراسی نو به بازار امد, در چند روز گذشته در بین مردم و روشنفکران موجی جدید را ایجاد نمود. عده ایی این شیوه را زبان مردم دانستند وخواستارادامه این روند شدند.با توجه به معضلات فرهنگی و همچنین اختناق فرهنگی در جامعه ایرانی ;و تاریخ استبداد زده ایران و حضور استعمارگران و حمله های زیاد در طول تاریخ و وجود حکومت دیکتاتورها در این کشور باستانی باعث شده ,که از ریل اصلی خود خارج شویم.و هنوز هم دست و گریبان با حکومت های دیکتاتور باشیم.براستی خودکامه از کجا می اید که بر این فرهنگ غنی غلبه می نماید.ایا خودگامگی ما در این امر شوم دخیل نیست?براستی تصمیم گرفتم که با این زبان که عامه پسند است مطالب خودم را انتشار نمایم.شاید برای بیان این زبان گوش های شنوایی باشدو برخوردی با جو فروشان گندم نما باشد؟

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

آقای نادری فر نوری علا و شبکه سکولارهای سبز نسخه درستی را ارائه می دهند

محمد زمانی

mmzبه اعتقاد من باید به روش ها انتقاد کرد نه به اتحادها..امیدوارم بتوانیم با شفافیت کامل کمیته ایی به وجود اوریم که در برگیرنده همه گروها و نظرات باشد. و بتوانند در انجا یک راهکار اساسی برای نجات ایران ارائه دهند.امروز مطلبی را دیدم که اقای نادری فر بدون هیچ منطقی به اقای نوری علا و همفکرانشان که در شبکه سکولارهای سبز هستند تاخته و به ایشان نسبت الترناتیو سازان سال پنجاه و هفت در پی نسخه پیچی  دوباره نسبت داده و هیچ اشاره ایی هم به انتقادات درست این شبکه نسبت به این شورای ملی ننموده اند. 

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

دموکراسی نو به بازارامد

محمد زمانی

mmzاشاره:مدت زیادی است این کلمه دموکراسی بدجوری منو کلافه کرده و  شدیدا  وجدان منو تحت تاثیر گذاشته,باعث  شده نگذاره درست بخوابم و میترسم منو روانه بیمارستان و بد هم تیمارستان کنه,تا اینکه دیشب این دموکراسی   باز به خواب من اومد بهش گفتم,!اول خودتو معرفی کن که از کدوم جهنم دره اومدی  بعد بگو از من چی می خوای !وگرنه با چوب میزنم تو سرت چون اعصاب ندارم و اگر باز بخوای بیایی سراغم میکشمت تا نیست و  نابود بشی ,تا من هم بتونم به کارهای روزمره خودم برسم .چون من روشنفکر و کنشگر سیاسی هستم و مسوول میلیون ها ایرانی در به در می باشم.و اگر یک روز مقاله روشنفکرانه ننویسم و یا مصاحبه  نکنم اون روز مریض می شم. به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

ایا اپوزیسیون بیمار است؟

محمد زمانی

mmzاشاره:با توجه به اینکه مقالات زیادی در سایت های مختلف درج می شود.دو نکته مخاطب را جذب می نماید.اول اینکه مقاله کوتاه , شیوا و با زبان مردم عام نوشته شود که قابل درک برای عموم باشد و دوم نقد درست و در نظر گرفتن منافع مردم و اهمیت دادن به عدم سانسور و شفافیت در عملکرد یک نویسنده یا فعال سیاسی  از نکاتی است که مخاطب این تذکر را حداقل به من داده است .و سعی خواهم نمود رعایت نمایم.از اینکه این تیتر را انتخاب نمودم دلایل گوناگونی دارد که در ادامه به ان می پردازم.تعریف اپوزیسیون از نگاه سیاسی و حقوقی چیست ؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات