ایا اپوزیسیون بیمار است؟

محمد زمانی

mmzاشاره:با توجه به اینکه مقالات زیادی در سایت های مختلف درج می شود.دو نکته مخاطب را جذب می نماید.اول اینکه مقاله کوتاه , شیوا و با زبان مردم عام نوشته شود که قابل درک برای عموم باشد و دوم نقد درست و در نظر گرفتن منافع مردم و اهمیت دادن به عدم سانسور و شفافیت در عملکرد یک نویسنده یا فعال سیاسی  از نکاتی است که مخاطب این تذکر را حداقل به من داده است .و سعی خواهم نمود رعایت نمایم.از اینکه این تیتر را انتخاب نمودم دلایل گوناگونی دارد که در ادامه به ان می پردازم.تعریف اپوزیسیون از نگاه سیاسی و حقوقی چیست ؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات