بررسی نشست واشنگتن دی‌سی و اتحاد و همگرایی اپوزیسیون

بررسی نشست واشنگتن دی‌سی و اتحاد و همگرایی اپوزیسیون با حضور محمد زمانی و دامون گلریز.ترس خامنه‌ای از مولوی عبدالحمید، میرحسین موسوی و نشست واشنگتن دی‌سی | قیام ملی مردم

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

زیر ذره بین; ایران امروز، ویران‌تر از دیروز

نام برنامه: زیر ذره بین, موضوع برنامه: ایران امروز، ویران‌تر از دیروز (نجات ایران (عبور از خرافات مجری برنامه: استاد محمد ابراهیم کیانی | مجری کارشناس , در گفت‌وگو با: محمد زمانی ; روزنامه نگار,کنشگر سیاسی و جامعه شناس , مسعود مويدی ;مدیر مسئول سایت خط سوم ,, استاد عبدالفتاح خدمتی,, از چهره های مذهبی اهل سنت ایران ,, ماموستا حشمت بهرامی | فعال مذهبی اهل سنت

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

پژواک; خامنه ای و سه دهه تحقیر

نام برنامه: پژواک , موضوع برنامه: خامنه ای و سه دهه تحقیر ,, مجری برنامه: استاد عبدالقادر ترشابی | فعال سیاسی در گفت‌وگو با: قاسم شعله سعدی , حقوقدان و وکیل دادگستری ,, محمد زمانی , کنشگر سیاسی و جامعه شناس ,, مهندس دارا صالح زاده , فعال و تحلیلگرسیاسی کرد

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو