برگزاری نخستین کنفرانس «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» در کلن

IMG_5317[1]این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب و سازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. به خواندن ادامه دهید

پنجمین کنگره سکولار دموکرات های ایران در شهر کلن 29 اکتبر- روز دوم – بخش اول


هدف از این گفتمان ها ایجاد یک الترناتیو سکولار دمکرات در مقابل جمهوری اسلامی است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو