کلید روحانی در بحران های بی شمار گم شده است

محمد زمانی

mmzچهره حکومت اسلامی برای همه مشخص شده است و تغییر در دولت به معنای باز شدن این قفل ها نیست ،چرا که بر اساس قانون اساسی موجود سازنده این کلید رهبری است و موقتا بر اساس شرایط داخلی و خارجی ان را تحویل ریس جمهور میدهد، اما اجازه باز کردن قفل با اوست .قبلا هم در این مورد اشاره نمودم که در این حکومت بحث شخص و یا عوض شدن دولت نیست بلکه یک سیستم مافیایی است که همه چیز در تسلط سپاه و بیت رهبری است و عملا دولت و مجلس فرمایشی است.کلیدی که روحانی از ان صحبت میکند در این دو مقوله خلاصه نمیشود .امروز این حکومت با قانون اساسی موجود ،چنان بر درها قفل زده است که تنها کلیدی که میتواند انها را باز نماید، نبود این سیستم ویرانگر است .

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات