تحلیلی در خصوص اتحاد اپوزیسیون

محمد زمانی
mmzنتیجه همین است که همه ما میبینیم ،نابودی چند نسل که هر کدام می توانستند باعث پیشرفت ایران عزیز شوند.اما یا کشته شدند یا حذف و یا مجبور به ترک خانه پدری و مادری خویش شدند و اواره کشورهای بیگانه گشتند.چقدر تلخ است این وقایع ،اما واقعیتی است که پاسخ می خواهد و همه باید در این مقوله سهیم باشیم.براستی فکر کرده ایم که چرا از زمان مشروطه تا اکنون هنوز نتوانسته ایم به دستاوردی برسیم که مفهموم دموکراسی را لمس نماییم .اگر بخواهیم به خیانت ها و جنایت ها نگاهی بیفکنیم شاید راهگشاه باشد و نیاز بدانیم که با شجاعت خودمان را نقد نماییم و اسیب شناسی نماییم.اگر به تاریخ کشورهای پیشرفته نگاهی داشته باشیم ،همه انها این شرایط را داشته اند ولی امروز انها کجا هستند و ما در چه رتبه ایی هستیم?

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

خامنه ایی کل قدرت را به هاشمی واگذار می کند

محمد زمانی

mmzچون دیدم بازار انتخابات گرم است گفتم با مردم کمی صحبت داشته باشم .البته من ناراحت می شوم وقتی این انتخابات پر شور را انتصابات و گماشته ایی می خوانند، خدا لعنت کند این زمانی را .باور کنید اصلا این طور نیست، من را به یاد دارید من همان دموکراسی نو هستم که بدلیل نبود وقت ،مجبور هستم هر از مدتی بیایم و با شما صحبت کنم .البته غیبت من کبری نیست بلکه یک اسم خارجی دارم.قبلا من یک دوست داشتم بنام دموکراسی غربی ،امیدوارم مثل بقیه چیزا یادتون نرفته باشد ،پس کاملا یادتون هست .این بنده خدا هر از گاهی با هم در خواب دیدار داریم فقط جهت اطلاع،

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

تحلیلی در مورد نشست پاریس در خصوص تشکیل شورای ملی

نشست پاریس محمد زمانی

نشستی در شنبه ۷ و یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۲۷و ۲۸ آپریل ۲۰۱۳ در پاریس برای تشکیل یک نهاد سیاسی با هدف تشکیل شورای ملی با حضور افراد و گروها برگزار گردید .هدف از این نشست ،انتخاب شورای عالی و و اعضای دفتر سیاسی برای ادامه این حرکت بود و درادامه تغییراتی در منشور پیشنهادی ارایه شد که در پایان با رای گیری منشور و اساسنامه به تصویب رسیدوهمچنین ﺗﻌﺪاد ٣۵ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ، ٩ ﻧﻔﺮاﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪند.انچه که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با تاکید سخنگوی شورا، شاهزاده رضا پهلوی ادامه داشت ،همه خواستار سرنگوني نظام سياسي حاكم بر ايران و تعيين نوع حكومت آينده در انتخاباتي آزادشدند.در این نشست که از من به عنوان مهمان دعوت شده بود نکاتی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات