ایران به کدام سمت می رود تجزیه یا تمامیت ارضی

محمد زمانی

mmzاشاره:این روزها اخبارهایی در رسانه ها منتشر می شود که نمی توان به سادگی از ان گذشت.بحران های منطقه و همچنین جنگ داخلی در سوریه و جنگ قدرت بین ایران و عربستان و ترکیه برای نفوذ بیشتر در منطقه و تهدید به حمله نظامی به ایران از سوی اسرائیل و امریکاو همچنین صدای طبل تجزیه و بحرانهای داخلی در ایران شرایط را پیش از گذشته در سایه ایی از ابهام فرو برده است.به راستی ایران به کدام سمت و سو می رود و نقش اپوزیسیون در شرایط پر خطیرامروز چیست?عدم یک مدیریت درست در ایران و سیاست های جنگ طلبانه سران جمهوری اسلامی و تهدید اسرائیل به جنگ و بحران هسته ایی و به نتیجه نرسیدن حل این بحران از طریق دیپلماسی این خطر بیشتر از هر زمانی احساس میشود.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

اقای شاملی حق تعیین سرنوشت باید به مردم ایران واگذار شود

محمد زمانی

mmzاشاره:چند روز پیش مقاله ایی را منتشر نمودم .تحت عنوان حاکمیت ملی راهگشا اتحاد اپوزیسیون که نبود اتحاد و اختلاف های سیاسی را در انجا بررسی نمودم و حاکمیت ملی را راهگشاهی برای نجات ایران دانستم.اما مقاله اقای شاملی را دیدم تحت عنوان تاکید به حق تعیین سرنوشت افراط گرایی است با باکید به حفظ تمامیت ارضی?

که به نکاتی اشاره می نمایند که گویی اصلا حاکمیت ملی برای ایشان مطرح نیست و مثل گذشته به نکاتی اشاره می نماید کهگویی فارس ها باعث این همه تبعیض بر علیه اقوام ایرانی از کرد و بلوچ و

عرب و ترک و ترکمن ها شده اند و وارد مبحث خطرناکی بنام جدا شدن ایران و به خطر انداختن تمامیت ارضی ایران می شوند.مجددا اشاره ایی کوتاه به حاکمیت ملی می نمایم.و در ادامه به چند پرده اشاره می نمایم.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

حاکمیت ملی راه گشای اتحاد اپوزیسیون

محمد زمانی

mmzاشاره:با توجه به بحران های داخلی در ایران و منطقه در خصوص تحولات اخیر که با بهار عربی از تونس اغاز شد و به سوریه رسید.تغییرات اساسی و بنیادی را درکل منطقه شاهد هستیم.هر چند که به اعتقاد من این بهار عربی از ایران با جنبش سبزاغاز شد و در اخر هم به ایران ختم خواهد شد . در همین زمینه مطلبی نظرم را جلب نمود که به تحریم ها اشاره دارد و اینکه مردم در درون ایران با چه مشکلاتی نه فقط در این مدت بلکه در این سی و سه سال به دلیل عدم مدیریت صحیح و تاراج ثروت ملی و نابودی حاکمیت ملی دست و پا می زنند.پس از گذشت هشت ماه و اندی از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و تنها حدود دو ماه از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا ، اقتصاد ایران وارد مرحله بحرانی جدیدی شده است.

به خواندن ادامه دهید