ایران به کدام سمت می رود تجزیه یا تمامیت ارضی

محمد زمانی

mmzاشاره:این روزها اخبارهایی در رسانه ها منتشر می شود که نمی توان به سادگی از ان گذشت.بحران های منطقه و همچنین جنگ داخلی در سوریه و جنگ قدرت بین ایران و عربستان و ترکیه برای نفوذ بیشتر در منطقه و تهدید به حمله نظامی به ایران از سوی اسرائیل و امریکاو همچنین صدای طبل تجزیه و بحرانهای داخلی در ایران شرایط را پیش از گذشته در سایه ایی از ابهام فرو برده است.به راستی ایران به کدام سمت و سو می رود و نقش اپوزیسیون در شرایط پر خطیرامروز چیست?عدم یک مدیریت درست در ایران و سیاست های جنگ طلبانه سران جمهوری اسلامی و تهدید اسرائیل به جنگ و بحران هسته ایی و به نتیجه نرسیدن حل این بحران از طریق دیپلماسی این خطر بیشتر از هر زمانی احساس میشود.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات