نظر خامنه ای به ماله کشان و ساندیس خوران نزدیکتر است

محمد زمانی

mmzحکومت اسلامی در این سی چهار سال علاوه بر حذف ، ترور و صدور شیعه و دامن زدن به اختلاف های قومی و مذهبی به نقاط مختلف جهان ،برای بقای خود از طرفندهای مختلفی استفاده نموده است .انچه که برای تنویر افکار عمومی مهم می باشد اطلاع رسانی است و از این منظر است که به اهمیت رسانه ها در دنیای مجازی می پردازم. مهمترین استراتژی رسانه‌ای جمهوری اسلامی در برابر اطلاع‌رسانی آزاد، علاوه بر توقیف و سانسور، جعل، انکار، پنهان کردن و وارونه جلوه دادن بسیاری واقعیات موجود است. مقام‌های حکومت ایران در این مدت همچنین تلاش‌های بسیاری برای ورود وفاداران خود به

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

شکایت خدا از خامنه ای در خصوص حماسه سیاسی

محمد زمانی
mmzمن خدای مهربان همه هستم همه بندگان و همه مردم .اما شماها نام مرا بدنام کرده اید، برای قدرت ، پول و غارت از اسم من و امام زمان استفاده ابزاری می نمایید .من شاکی شما هستم و شما را به محکمه می کشانم .محکمه همان مردم هستند، که باید خرد گرایی را در جامعه ترویج دهند و بر علیه شما دکانداران به پا خیزند .این همه ادم کشته اید که ثابت کنید در راه من بوده است .وقتی به همین چند بند قانون اساسی که اشاره شد میتوانید توضیح دهید کجا و کی و توسط چه کسی به شما این وظایف داده شده است ؟

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات