شکایت خدا از خامنه ای در خصوص حماسه سیاسی

محمد زمانی
mmzمن خدای مهربان همه هستم همه بندگان و همه مردم .اما شماها نام مرا بدنام کرده اید، برای قدرت ، پول و غارت از اسم من و امام زمان استفاده ابزاری می نمایید .من شاکی شما هستم و شما را به محکمه می کشانم .محکمه همان مردم هستند، که باید خرد گرایی را در جامعه ترویج دهند و بر علیه شما دکانداران به پا خیزند .این همه ادم کشته اید که ثابت کنید در راه من بوده است .وقتی به همین چند بند قانون اساسی که اشاره شد میتوانید توضیح دهید کجا و کی و توسط چه کسی به شما این وظایف داده شده است ؟

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات