نظر خامنه ای به ماله کشان و ساندیس خوران نزدیکتر است

محمد زمانی

mmzحکومت اسلامی در این سی چهار سال علاوه بر حذف ، ترور و صدور شیعه و دامن زدن به اختلاف های قومی و مذهبی به نقاط مختلف جهان ،برای بقای خود از طرفندهای مختلفی استفاده نموده است .انچه که برای تنویر افکار عمومی مهم می باشد اطلاع رسانی است و از این منظر است که به اهمیت رسانه ها در دنیای مجازی می پردازم. مهمترین استراتژی رسانه‌ای جمهوری اسلامی در برابر اطلاع‌رسانی آزاد، علاوه بر توقیف و سانسور، جعل، انکار، پنهان کردن و وارونه جلوه دادن بسیاری واقعیات موجود است. مقام‌های حکومت ایران در این مدت همچنین تلاش‌های بسیاری برای ورود وفاداران خود به

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات