ساختار سیاسی اینده ایران و نقش جنبش ها


دیالوگ – موضوع برنامە ; ساختار سیاسی آیندە ایران مهمان برنامە: محمد زمانی
این برنامه از طریق کرد کانال و هم اوا پخش شده است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

بررسی نقش جنبش های نوین اجتماعی و سیاسی در ایران


بررسی نقش جنبش های نوین اجتماعی و سیاسی در ایران .این برنامه از طریق شبکه ازادی تهیه شده است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو