باید به جنایات این حکومت پایان داد

محمد زمانی
mmzاین حکومت نشان داده است که نه اصلاح شدنی است و نه اعتراض مردم و جامعه جهانی برای او اهمیت دارد.تنها چیزی که برای انها مهم است حفظ حکومت فعلی با حربه های مختلف برای جنایات بیشتر است.از این رو دیدیم که رئيس قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای این دو جوان در تهران دفاع کرد و این مجازات را «متناسب با جرم» و «به مصلحت جامعه» نامید.این روزها خبر اعدام دو جوان ،در روز اول بهمن در رسانه ها خبر ساز شد. «علیرضا مافی ها» و «محمد‌علی سروری» 19 و23 ساله که در آذر ماه سال جاری ،یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، و با سرقت 70 هزار تومان متواری شدند. بعد با رسیدگی دادگاه خارج از نوبت،

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

رابطه دموکراسی با انتخابات ازاد

محمد زمانی

mmzپس اگر به دموکراسی وانتخابات ازاد اعتقاد دارید نوع حکومت وسیستم مدیریتی کشور را به صاحبان قدرت که مردم هستند واگذار کنید و سعی نمایید که نیروهای سکولار ، دموکرات وانحلال طلب را در برابر حکومت توتالیتر ولایت جمهوری اسلامی متحد سازید.وقتی میگویید انتخابات ازاد تعریف درستی را به مردم ارائه دهید. انتخابات ازاد یعنی اینکه همه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند.و کسی را نمی توان حذف نمود.شاید ما تنها ملتی هستیم که بیش از صد سال است برای دموکراسی و ازادی مبارزه می‌کنیم و هر بار نتیجه‌ای بدتر از سابق را می‌گیریم؛ چون ما می دانیم که چه نمی خواهیم، نمی دانیم که چه می خواهیم .امروز همه ما از شرایط ایران با خبر هستیم و تکرار این همه گرفتاری بدون راهکار و مانفیست به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

بی تفاوتی اصلی ترین عامل بحران…

محمد زمانی

mmzهر روز از خودمان می پرسیم ، که چرا ایران، کشوری با این همه ،پیشینه تاریخی و فرهنگی گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی است. باید ابراز داشت :عدم توسعه سیاسی و حکومت دکانداران مذهبی در ایران چنان جامعه را سست نموده، که روزمرگی را در جامعه شاهد هستیم.اما سوال اینجاست که چه کسی و عواملی باعث توسعه و یا عقب ماندگی یک کشور و جامعه می شود? مگر نه اینکه تمام افراد یک جامعه باید در پیشرفت سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نقش ایفا نمایند! پس یک جای کار ایراد دارد و ان بی تفاوتی مردم یک جامعه ،نسبت به سرنوشتشان است. اگر به اطراف خودمان بنگریم ، برخی از افراد بیشتر به دنبال منافع شخصی و نه اجتماعی و سیاسی خود هستند و به همین دلیل به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات