باید به جنایات این حکومت پایان داد

محمد زمانی
mmzاین حکومت نشان داده است که نه اصلاح شدنی است و نه اعتراض مردم و جامعه جهانی برای او اهمیت دارد.تنها چیزی که برای انها مهم است حفظ حکومت فعلی با حربه های مختلف برای جنایات بیشتر است.از این رو دیدیم که رئيس قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای این دو جوان در تهران دفاع کرد و این مجازات را «متناسب با جرم» و «به مصلحت جامعه» نامید.این روزها خبر اعدام دو جوان ،در روز اول بهمن در رسانه ها خبر ساز شد. «علیرضا مافی ها» و «محمد‌علی سروری» 19 و23 ساله که در آذر ماه سال جاری ،یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، و با سرقت 70 هزار تومان متواری شدند. بعد با رسیدگی دادگاه خارج از نوبت،

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات