اعتراض جنبش معلمان و فرهنگیان ادامه دارد


ما باید از همه جنبش ها در ایران حمایت کنیم .اعتراضات و اعتصابات عمومی حکومت را وادار به عقب نشینی خواهد نمود .این حکومت رفتنی است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو