مفهوم از خود بیگانگی از نگاه مارکس، دورکهایم و وبر

 

P1000280محمد زمانی

مارکس، دورکهایم و وبر به ترتیب از خود بیگانگی، آنومی(بی‌هنجاری) و عقلانی شدن را به عنوان اصلی ترین معضلات دنیای مدرن معرفی میکردند.

الیناسیون (Alienation) را که به ترجیح خویش، گاه «از خودبیگانگی» و گاه «با خودبیگانگی» ترجمه می‌کنیم، مفهومی است که بر آثار شمار بسیاری از متفکران و اندیشمندان جدید، تأثیر گذاشته است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات