خامنه ایی کل قدرت را به هاشمی واگذار می کند

محمد زمانی

mmzچون دیدم بازار انتخابات گرم است گفتم با مردم کمی صحبت داشته باشم .البته من ناراحت می شوم وقتی این انتخابات پر شور را انتصابات و گماشته ایی می خوانند، خدا لعنت کند این زمانی را .باور کنید اصلا این طور نیست، من را به یاد دارید من همان دموکراسی نو هستم که بدلیل نبود وقت ،مجبور هستم هر از مدتی بیایم و با شما صحبت کنم .البته غیبت من کبری نیست بلکه یک اسم خارجی دارم.قبلا من یک دوست داشتم بنام دموکراسی غربی ،امیدوارم مثل بقیه چیزا یادتون نرفته باشد ،پس کاملا یادتون هست .این بنده خدا هر از گاهی با هم در خواب دیدار داریم فقط جهت اطلاع،

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات