آیا مدیریت مالزی می تواند الگوی خوبی برای ایران باشد؟

محمد زمانی

mmzامروز همه ما با حکومتی توتالیتر و پوپولیست در ایران روبرو هستیم که ادعای مدیریت جهانی را دارد در صورتی که در همه عرصه ها به ورشکستگی کامل رسیده و به فروپاشی نزدیک میشود.به جرات می توان اقرار کرد که ایران امروز در عرصه های مختلف با بحران روبروست و تنها دستاوردش عقب ماندگی کامل است.و در ان سو اپوزیسیونی دارد که بدون الگو برداری حتی از چنین کشور هایی مثل مالزی مشغول بیانیه دادن بر علیه هم می باشند.بجای اینکه یک مانفیست مشخص برای نجات ایران ارائه دهند فرصت ها را از دست می دهند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات