تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت ششم از سیمای رهایی

در این برنامه به موضوعاتی از جمله روند اتحاد اپوزسیون و همچنین احضار حشمت الله طبرزدی به زندان و روی سخن با مردم در خصوص مسئولیت پذیری اشاره شده است.همچنین در خصوص خودشیفتگی افراد مورد بحث قرار گرفته است .

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو