ماهیت قانون اساسی و نقد دولت روحانی با محمد زمانی در تلویزیون اندیشه

برنامه جدید«ایران از نگاه گزارشگران» از این پس به بررسی مسائل و رویدادهای مهم اجتماعی، مدنی، فرهنگی، کارگری و حقوق بشری ایران از نگاه کنشگران، فعالان مدنی، روزنامه نگاران و حتی مخاطبان تلویزیون اندیشه می پردازد.از دقیقه سی پنج به نقد قانون اساسی و دولت روحانی پرداخته ام . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو