مصاحبه حشمت طبرزدی حول منافع ملی و ضرورت تقویت سکولاردموکراسی و وحدت رهبری در داخل و خارج از ایران در سیمای رهایی

مصاحبه حشمت طبرزدی حول منافع ملی و ضرورت تقویت سکولاردموکراسی و وحدت رهبری در داخل و خارج از ایران در سیمای رهایی

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

آینده ایران با سکولاردمکراسی وبدون حکومت اسلامی

بهرام آبار
abar.......علی خامنه ای درصدرحکومت استبدادی اسلامی حاکم بر ایران در بیست سال گذشته بدون توجه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و معیشتی مردم، در کنار بذل وبخشش درآمد های ملی از نفت و گاز به تروریست های منطقه، حماس، حزب الله، رژیم اسد، دیکتاتور های آفریقایی و آمریکای جنوبی هزینه ای هنکفتی را برای بدست آوردن بمب اتمی اختصاص داده است. به خواندن ادامه دهید

آیا ناآرامی‌های عراق و لبنان سرآغاز سقوط سوریه است؟

رضا پرچی زاده

دو نتیجه‌ای که از تمام این وقایع می‌تواند برای ایران حاصل ‌شود یکی این است که جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد هرچه بیشتر درباره مساله هسته‌ای کوتاه بیاید و بلکه برای ماندن در قدرت معاهداتی را امضاء کند که روی ترکمانچای را سفید کند؛ به خواندن ادامه دهید