لانه موریانه در قلبها

حسن درشتی
darashtiآنچه را که حکومتگران نا بخرد و اهریمن صفت حاکم بر ایران( جمهوری اسلامی) و در واقع دژخیمان ایران و ایرانی با سیاستگزاریهای غیر انسانی و مخرب در پهنه و گستره مام میهن(ایران)، باجرا گذارده و میگذارند، به خواندن ادامه دهید

حشمت‌ طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران امروز دستگیر شد

در تاریخ 25 دی ماه در ساعت 1 به وقت تهران سه نفر که خود را نماینده دادستانی تهران معرفی کردند و در پی یورش به منزل ، وی را بازداشت کردند . به خواندن ادامه دهید