استقبال بی‌سابقه از دادخواست آزادی حشمت طبرزدی

 

در پی‌ تهدیدات به زندانی کردن مهندس حشمت اله طبرزدی، سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، و دستگیری وی در نیمروز چهارشنبه ۲۵ دی‌ ۱٣۹۲ توسط ماموران جمهوری اسلامی، به خواندن ادامه دهید