تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت هفتم از سیمای رهایی

در این برنامه به صحبت های خمینی پس از به قدرت رسیدن و همچنین روند اتحادها در مقابل حکومت پرداخته شده است .در ادامه حمایت از حشمت طبرزدی و«نه به اعدام»، «ازادی زندانیان سیاسی» و « نگرانی از معیشت مردم اشاره شده است .

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو