«نقض حقوق‌بشر در ایران پس از روی کار آمدن روحانی»

ایران در یک نگاه…مهمانان برنامه: «محمد‌علی خلیلی» حقوق‌دان و فعال حقوق بشر – «محمد زمانی» روزنامه‌نگار و عضو شورای هماهنگی جبهه دمکراتیک/ برون مرز

کاوه طاهری / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

فایل را از این جا دانلود کنید به خواندن ادامه دهید