هم چوب و هم پیاز، نتیجه دیپلماسی «بین خودمان بماند»

منصور امان

دیپلُماسی «non paper»ی و زیرمیزی جمهوری اسلامی، یک رُسوایی بین المللی به بار آورده است. سازمان ملل تنها یک روز بعد از دعوت رسمی از رژیم مُلاها برای شرکت در نشست ژنو2، با ابراز تاسُف از ناهمگونی میان توافُقات خُصوصی مقامهای جمهوری اسلامی و مواضع علنی آنها، این دعوت را پس گرفت. به خواندن ادامه دهید