بیانیه جبهه دموکراتیک ایران (برون مرز): یورش ماموران جمهوری اسلامی برای دستگیری حشمت اله طبرزدی را محکوم میکنیم

یورش ماموران جمهوری اسلامی برای دستگیری حشمت اله طبرزدی را محکوم میکنیم.
ماموران جمهوری اسلامی، ظهر روز چهار شنبه با این ادعا که ماموران دادستانی جمهوری اسلامی هستند به منزل حشمت اله طبرزدی سخنگوی شورای همبستگی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران هجوم برده و ایشان را بزور به مقصدی نامعلوم با خود برده اند. به خواندن ادامه دهید