فرمانفرمایی آخوندی و هیروشیمای جهان

اسماعیل خوئی

فرمانفرمایی‌ی آخوندی در شاخ و شانه کشیدن‌های خود در برابر کفرستانی که جهان باشد، و به ویژه در رجزخوانی هایش در رویارویی با «شیطان بزرگ»، آمریکای جهانخوار، به موشی می ماند که «با دم شیر می‌کند بازی»، یا به کودکی که با آتـش. به خواندن ادامه دهید

قوه قضائیه رهبر، عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه

بهروز ستوده

بهروز ستودهسیر صعودی آمار جرم و جنایت و ناامنی ها و ناهنجاری های اجتماعی در ایران «اسلامی» ، و احراز رتبه اول در بی ارزشی ها وعقب افتادگی ها و احراز رتبه آخر در پیشرفت و توسعه و کسب ارزش های انسانی در 35 سال گذشته ، به خواندن ادامه دهید

مصالحه اتمی؛ ۲۰۰ میلیارد دلار زیان، ۴ میلیارد دلار درآمد قسطی

رضا تقی زاده
رضا تقی زادهبا اعلام نهایی شدن توافق موقت اتمی ۲۴ ماه نوامبر ژنو، بخش‌های حساس برنامه اتمی جمهوری اسلامی پس از ۲۰ سال صرف وقت و تحمل هزینه‌هایی که بر اساس محاسبات منابع اسراییل بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شوند، در مقابل آزاد ساختن اقساطی ۴.۲ میلیارد دلار ذخایر بلوکه شده ایران مورد مصالحه قرار گرفت. به خواندن ادامه دهید