کوروش و حقوق بشر

حشمت اله طبرزدی

حشمتمضمون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه این است که هر فردی به اعتبار انسان بودن، دارای حقوقی است که هیچ فرد و گروه و حکومتی حق سلب ان حقوق را ندارد.این اعلامیه به هیچ وجه تایید نمی کند که برخی انسان ها از برخی دیگر انسان تر هستند.بلکه مبنای ان به خواندن ادامه دهید

هزینه‌های جنگ داخلی سوریه برای جمهوری اسلامی

مجید محمدی
مجید-محمدیدخالت تمام‌عیار جمهوری اسلامی و هم‌پیمان آن حزب‌الله لبنان در جنگ داخلی سوریه برای این دو منافعی در برداشته است، مثل الف- محافظت از مسیر ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به لبنان، ب- حفظ رژیمی که ۳۵ سال هم‌پیمان جمهوری اسلامی بوده و به خواندن ادامه دهید