علیه اعدامها وکشتارهای جاری در ایران به یک خیزش عمومی مدنی برخیزیم!!

فرید کیا
عکس اعدامدر آستانه ی دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام.
به مناسبت سالگرد قتل عام های دهه شصت و قتل عام سال شصت و هفت بکرات به واژه ی اعدام های دهه شصت بر خورد میکنیم،در جائی که بکار بردن واژه «اعدام» در مورد جنایات جمهوری اسلامی بویژه کشتارهای دهه ی شصت نادرست است.
این جنایات را نمیتوان و نباید با لغت «اعدام» بررسی کرد، چرا که نام آن جنایات ا به خواندن ادامه دهید

سکوت شان سرشار از چيست؟

اسماعیل نوری علا
در قلمروی «اسلام سياسی»، که در زبان علوم سياسی امروز «اسلاميسم» خوانده می شود و کلاً با تعريف دينی «مسلمان» تفاوت دارد، و در گسترهء گونه های مختلف آدميان «اسلاميست»، موجودی زندگی می کند به نام «اسلاميست اصلاح طلب»، که از رسيدن اسلاميسم به حکومت به خواندن ادامه دهید