استخرپارتی و مهمانی‌های شبانه در تهران «تابو شکنی»

«تابو شکنی» چه از جانب دختران و چه از جانب پسران یکی از جنبه‌های اصلی این پارتی‌ها است.

منبع.دویچه وله