نقش مخرب حکومت دراقتصاد ایران

شاهین فاطمی
عکس شاهین فاطمیچندی پیش وزیراقتصاد ودارائی درکابینه «امیدوتدبیر» اعلام کرد رشد اقتصادی در سال گذشته درجمهوری اسلامی منفی پنج ونیم درصد بوده است! واز آن بدتر، نرخ تورم در ایران فعلا ًبالای چهل درصد است و درحال افزایش. ایشان هنوز ازبیکاری خانمانسوزسخنی نگفته است چون قرار نیست همه حقایق بامردم به خواندن ادامه دهید

ژنو؛ رژیم: اختلاف وجود دارد / آمریکا: اختلاف عميق است

تکذيب بازرسی سرزده از سوی رژیم / درخواست سناتورهای آمریکا برای تشدید تحریم‌ها / احضار ظریف به مجلس / ديپلماتهای غربی اطمينانی به آمادگی رژیم برای توافق ندارند / مقام روسی: زیاد خوش بین نباشید

مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ ای جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات به خواندن ادامه دهید