چرا با حسن روحانی هم ؛ سرنگونی تنها راه نجات است؟ «بخش چهارم»

محمود خادمی

این وضعیت جدید که در شرایط عقب نشینی رژیم از سیاستهای گذشته و انباشت فقر ؛ محرومیت و نارضایتی عمومی حاصل میشود ؛ فرصتی ایجاد خواهد کرد که اگر توسط مخالفین و نیروهای سیاسی ب

درستی استفاده شود ؛ میتواند مبارزه مردم را به مدار بسیار بالاتری ارتقاء دهد . این فرصت باید از طرف جنبش اعتراضی مردم و مخالفین سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد و با کشاندن مردم به صحنه

مبارزه اجتماعی و با سازمان دادن اعتراضات حول مطالبات رادیکال و سرنگونی به خواندن ادامه دهید

ضرب و شتم وحشیانه و هتک حرمت فرزندان موسوی

میر حسین موسویدیگربان: نرگس موسوی٬ فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رفتار «خشن و توهین‌آمیز» زندانبان با وی و خواهرش زهرا در ملاقات روز عید غدیر در حضور پدر و مادرشان که نزدیک به هزار روز است در حصر به سر می‌برند٬ خبر داد.

خانم موسوی روز پنج‌شنبه (دوم آبان ماه) مصادف با عید به خواندن ادامه دهید