مجید توکلی پس از چهار سال به مرخصی آمد

مجید توکلی

بر پایه گزارش‌های رسیده مجید توکلی فعال دانشجویی که از ۴ سال قبل بدون مرخصی در زندان رجایی شهر کرج به سر برده است، سرانجام شامگاه دوشنبه، ۲۹ مهر با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، به مرخصی آمد.

مجید توکلی ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات آن سال به نتیجه به خواندن ادامه دهید