مرز انحلال طلبی تا اصلاح طلبی

کوروش اعتمادی

«جنبش سکولار دمکراسی» نه بعنوان نهادِ آلترناتیو حکومتی، بلکه چون اپوزیسیون مادالعمر حکومتها و نظامهای سیاسی غیر دمکراتیک، پس 35 سال استبداد دینی حاکم بر ایران، این وظیفه تاریخی را بعهده گرفته است تا با هم پیمانی همهء نیروهای سکولار دمکرات به خواندن ادامه دهید

این گزارش را بخوانید؛ هشداری جدی به آخوندها

 

عکس ساپورت پوشانآفتاب: متاسفانه برای چندمین بار است که در گوشه و کنار این مرز و بوم، اتفاقات ناگوار و دلخراشی همچون تعرض به آمرین به معروف و ناهیان از منکر رخ می دهد که با مسامحه دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها، این معضل رو به فزونی رفته است.

این برای چندمین بار متوالی و این بار در مرکز شهر سمنان است که شاهد ضرب به خواندن ادامه دهید