سخنی با انحلال طلبان

ديويد اعتباری

اخیراً در مقالهء «34 سال تاکتیک»، روی سخنم با «سکولار دموکرات‌های اصلاح طلب» بود که «انحلال طلبی را استراتژی و اصلاح طلبی را تاکتیک» خود می‌دانند، که: «این چه تاکتیکی است که 34 سال است که هنوز دوام دارد، آخر تکلیف هدف و استراتژی چه شد؟.. تا کی‌ می‌خواهید سر خود و مردم را به این حرکت به اصطلاح تاکتیکی خود سرگرم کنید؟»

این بار روی سخنم «سکولار دموکرات‌های انحلال طلب» و دیگر مفردات اپوزیسیون است. با نگاهی‌ به خواندن ادامه دهید

قانون ازدواج با فرزند خوانده، تداوم تکمیلی قانون چندهمسری است

قانون ازدواج با فرزند خوانده، تداوم تکمیلی قانون چندهمسری است

بیانیه «انجمن حق زنان»

قانون ازدواج با فرزندخوانده، تداوم تکمیلی «قانون چندهمسری» است. همان قانونی که در اشکال همسر رسمی، صیغه‌ای و موقت، بر امر فساد و فحشا و سوء استفاده‌های جنسی سرپوش می‌گذارد، اما آن‌ها را رسمیت می‌بخشد!«

انجمن حق زنان» با انتشار بیانیه‌ای به تصویب به خواندن ادامه دهید