چرا لائیسیته یا سکولاریسم ضرورت اجتناب ناپذیر تحقّق دموکراسی ست؟

محمد حسین صدیق یزدچی
گرایش به لائیسیته یا سکولاریسم و تلاش ایرانیان برای شناخت آن بسیار جوان است. شاید بیش از دو دهه نباشد که آن [لائیسیته] در میان جریانهای سیاسی بازمانده از جنبش های چپ و ملی گرای ایران، و در خارج کشور، به طور جّد محور گذر به نظامی سیاسی دموکرات گشته. اما د به خواندن ادامه دهید

اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران

کریم قصیم

وضعیت احزاب شکست خورده در انتخابات اخیر آلمان، و رویکرد مورد نظر آنها به منظور خروج از بحران شدید ِ بعضاً مرگبار حزبی، بسیار آموزنده است. به نظر من شاهد مثالی است در باب ارج و قرب انتقاد و انتقاد از خود و نقش سازندهء آن در سیاست و به خواندن ادامه دهید