مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟

فیروز نجومی
چه خوب گفت خطبه خوان نمازهای جماعت جمعه، آیت الله، احمد خاتمی، یکی از کادرهای رهبری و تفسیر کننده اراده، رای، و نیت ولایت فقیه، که «مرگ بر آمریکا رمز مقاومت ملت ایران است.» ظاهرا شعاری ست ساده و روشن، بی نیاز از توضیح و تحلیل. اما، اگر نیک بنگری، رابطه شعار «مرگ بر آمریکا» با «رمزمقاومت…» رابطه ای ست سوال برانگیز. مثلا، مقاومت در برابر چه؟ در برابر غرب و آمریکا؟ در برابری تحریمات اقتصادی؟ مقاومت در برابرمحروم گشتن در فروش تنها کالای به خواندن ادامه دهید

درگیری نیروهای بسیجی با دانشجویان دانشگاه مازندران

تلاش دانشجویان برای جمع اوری امضا برای حمایت از دکتر توفیقی و تغییر رییس دانشگاه مازندران با حمله نیروهای دانشجویی وابسته به حاکمیت همراه شد.

در ادامه ی حمایت های دانشجویان سراسر کشور از معرفی دکتر توفیقی بعنوان وزیر علوم، هفته گذشته جمعی از دانشجویان به خواندن ادامه دهید