از هخامنشی تا خمینی از انسانیت تا جنایت قابل توجه ماله کشان

Advertisements
به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

لگد پرانی کیهان شریعتمداری به جام زهررهبر!

بهروز ستوده
بهروز ستودهبسیاری از روزنامه نگاران و صاحبان قلم و اندیشه ، در بیدادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام واهی «نشر اکاذیب و توهین به رهبران جمهوری اسلامی وشایعه پراکنی علیه نظام مقدس» به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند ، اما وقتی پای عربده کشی و لنگه کفش پرانی حزب الله و دروغگوئی ها و افترا زنی های کیهان شریعتمداری و صدا و سیمای بیت رهبری به میان میاید ، کسی جرأت نمیکند که به آنان بگوید بلای چشمشان ابرو است چرا که اینان مجوّز تهمت زنی و توهین به خواندن ادامه دهید