لگد پرانی کیهان شریعتمداری به جام زهررهبر!

بهروز ستوده
بهروز ستودهبسیاری از روزنامه نگاران و صاحبان قلم و اندیشه ، در بیدادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام واهی «نشر اکاذیب و توهین به رهبران جمهوری اسلامی وشایعه پراکنی علیه نظام مقدس» به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند ، اما وقتی پای عربده کشی و لنگه کفش پرانی حزب الله و دروغگوئی ها و افترا زنی های کیهان شریعتمداری و صدا و سیمای بیت رهبری به میان میاید ، کسی جرأت نمیکند که به آنان بگوید بلای چشمشان ابرو است چرا که اینان مجوّز تهمت زنی و توهین به خواندن ادامه دهید