پرسش صریح سازمان معلمان ایران از حسن روحانی

سازمان معلمان ایران به مناسبت روز جهانی معلم نامه ی سرگشاده ای منتشر کرده و از حسن روحانی پرسیده است آیا معلمان ایران مجاز هستند به این مناسبت گردهمایی های خود را برگزار کنند؟

پنجم اکتبر برابر با ۱۴ مهرماه از سوی سازمان یونسکو «روز جهانی به خواندن ادامه دهید