نگرانی از افزایش شکاف‌ها در ایران بر سر آغاز رابطه با آمریکا

از سوی محافظه‌کاران تندرو مطرح شده است:
نگرانی از افزایش شکاف‌ها در ایران بر سر آغاز رابطه با آمریکا

با آغاز مذاکرات محدود ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران٬ نگرانی‌ها از احتمال بیشتر به خواندن ادامه دهید