نامه حشمت الله طبرزدی به مردم ایران برای نجات جان زندانیان عقیدتی اهل سنت

حشمت الله طبرزدی روزنامه نگار و دبیر جبهه دمکراتیک ایران روز دوشنبه 30-12-2013 در نامه ای خطاب به مردم ایران از آنان خواست برای نجات جان زندانیان عقیدتی اهل سنت اقدام کنند. به خواندن ادامه دهید

۹ دی امسال ثابت کرد که حکومت اسلامی مشروعیت و پایگاه اجتماعی ندارد

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، تعداد حاضران در مراسم سالروز ۹ دی را حدود ۳۰۰ نفر تخمین زده است.

میدان فلسطین تهران روز دوشنبه، ۹ دی، در حالی شاهد اجتماع مخالفان جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ بود که رسانه‌های داخلی از لغو سخنرانی محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج ایران، به دلیل تعداد اندک حاضران در این برنامه خبر داده‌اند.خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، تعداد حاضران در مراسم سالروز ۹ دی را حدود ۳۰۰ نفر تخمین زده است. به خواندن ادامه دهید