درگذشت رضا مرزبان; اعلاميهء انجمن قلم ايران (در تبعيد)

رضا مرزبان، نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت. رضا مرزبان، روزنامه نگار و نویسنده و شاعر گرانقدر، جهان ما را بدرود گفت و ما را تنها گذاشت. به خواندن ادامه دهید

جمهوری اسلامی درحال از هم گسستن و فروپاشیست

بهرام ابار
abar.......اکنون همه گان، خودی و ناخودی میدانند وپذیرفته اند که پایه، بنیان وساختمان ولایت فقیه بشدت فاسد وویران است. جمهوری اسلامی درحال از هم گسستن وفروپاشیست. اما تجربه ۲۵ سال اخیر ثابت کرده که درانتظارفروریختن این رژیم ننگین نشستن وخود را برای زمان پس ازآن آماده کردن کاریست بس عبث به خواندن ادامه دهید

اعدام ممنوع؛ اما چرا؟ – آموزشی

شهروندیار؛ آیا طرفدار مجازات اعدام هستید؟ آیا تا حدودی با مجازات مرگ موافقید؟ آیا فکر می کنید مجازات اعدام، جرم وجنایت را کاهش می دهد؟ آیا فکر می کنید گاهی مجازات اعدام در ایران لازم و ضروری است؟ آیا فکر می کنید اعدام قاتلین( قصاص) حق خانواده های جانباختگان است؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو