واقعیتی که ایران را قربانی کمونیسم با امریکا کرد

در برنامه افق با نام “شاه رفت” ( پخش شده در بهمن ۱۳۹۱) میهمانان برنامه دکتر عباس میلانی، عبد العلی بازرگان و منصور فرهنگ بودند. دکتر میلانی پژوهشگر تاریخ معاصر گفت نامه های زیادی میان خمینی و کارتر رد و بدل شده است که اسناد آن موجود است و خمینی در آنها به امریکا وعده مهار کمونیسم و فروش نفت را داده بود. همچنین در این برنامه افشا شد که مهدی بازرگان با آمریکایی ها و از جمله ژنرال هایزر تماس مستقیم داشته و خمینی و بازرگان هر دو در جریان نامه ها و تماس های محرمانه یکدیگر با دولت امریکا بوده اند. منصور فرهنگ نیز گفت که در تهران با رمزی کلارک مامور دولت امریکا بر ضد شاه به راهپیمایی می رفته است. عبد العلی بازرگان هنگامی که سیامک دهقان پور از او درباره روابط محرمانه پدرش با امریکا پرسید گفت این مذاکرات با همهٔ گروه‌ها بود ، من از جزئیات خبر ندارم.سپیده دم

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو