نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام !

بهروز ستوده
بهروز ستودهکسی را بدنبال نخود سیاه فرستادن و یا کسی را سرِکار گذاشتن درادبیات کوچه وبازار فارسی ، بمعنی سرگرم کردن کسی است به کاری عبث و بیهوده تا توجه او از کار و یا موضوع اصلی منحرف شود ، حالا داستان دولت تدبیر و امید آقای حسن روحانی ومنشور حقوق شهروندی ایشان است به خواندن ادامه دهید

برگزاری نشست فعالان زن در تهران:«چالش ها و چشم اندازهای فعالیت های مدنی زنان»

تغییر برای برابری: روز پنجشنبه چهاردهم آذرماه نشستی با موضوع بررسی «چالش ها و چشم اندازهای فعالیت های مدنی زنان» با حضور جمعی از فعالان حقوق زنان برگزار گردید. برنامه از دو پنل تشکیل می شد که در پنل اول «چالش های فعالیت مدنی زنان» و در پنل دوم

به خواندن ادامه دهید