معرفی رسمی کابینه؛ آلمان نخستین وزیر دفاع زن خود را شناخت

اعضای هیئت دولت آلمان رسما معرفی شدند. همان‌طور که پیشتر خبر آن منتشر شده بود، برای نخستین بار یک زن در رأس وزارت دفاع آلمان قرار می‌گیرد. در دولت جدید همچنین برای نخستین بار یک زن ترک‌تبار حضور خواهد داشت. به خواندن ادامه دهید