تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی از سیمای رهایی قسمت چهارم

تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت چهارم از سیمای رهایی .دراول این برنامه دو وئدیو از مادر ستار بهشتی و مادر حسین رونقی پخش شده است .ومصاحبه مادر ستار بهشتی با بی بی سی توسط شهرام فریدونی ادیت شده است . در این برنامه به مسایلی همچون 16 اذر و مرگ نلسون ماندلا و اتحاد و دادخواهی مادرانی که فرزندانشان را در راه ازادی تقدیم نموده اند پرداخته شده است .همچنین به فساد در حکومت اسلامی و خطاب به حکومت مورد بررسی در روز 16 اذر قرار گرفته است .روی سخن با مردم و حاکمان در ایران دیگر مباحث این برنامه است .

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو