چهل و دو روز اعتصاب غذای زندانیان اهل سنت در قزل حصار

امروز ٤٢ روز است که شش تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت بنام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی که از روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه دست به اعتصاب غذا زدند. به خواندن ادامه دهید

تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت پنجم از سیمای رهایی


در این برنامه به دلایل ماندگاری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون پرداخته شده است .همچنین فساد در حکومت اسلامی و ایجاد لابی در خارج از کشور برای دفاع از حکومت جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است .در این برنامه فضای فرهنگی جامعه مورد نقد قرار گرفته است .

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو