خواستار وحدت رهبران جنبش سکولاردموکراسی در ایران هستیم

امیر انتظامهمانگونه که شاهد هستیم رژیم جمهوری اسلامی هر روز بر مصیبت ها و تظلمات بر کشور وسرزمینمان می افزاید و هر روز هزینه های سنگین تری را بر مردم رنجدیده ما تحمیل می کند .این نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی نه قادر به اداره کشور

به خواندن ادامه دهید